Mencari orang yang jujur di zaman ini amatlah sulit. Sampai pun ia rajin shalat, jidadnya terlihat rajin sujud (karena saking hitamnya), belum tentu bisa memegang amanat dengan baik. Ada cerita yang kami saksikan di desa kami.
Seorang takmir masjid yang kalau secara lahiriyah nampak alim, juga rajin menghidupkan masjid. Namun belangnya suatu saat ketahuan. Ketika warga miskin mendapat jatah zakat dan disalurkan lewat dirinya, memang betul amplop zakat sampai ke tangan si miskin. Tetapi di balik itu setelah penyerahan, ia berkata pada warga, "Amplopnya silakan buka di rumah (isinya 100.000 per amplop). Namun kembalikan untuk saya 20.000." Artinya, setiap amplop yang diserahkan asalnya 100.000, namun dipotong sehingga tiap orang hanya mendapatkan zakat 80.000. Padahal dari segi penampilan tidak ada yang menyangka dia adalah orang yang suka korupsi seperti itu. Tetapi syukurlah, Allah menampakkan belangnya sehingga kita jadi tahu tidak selamanya orang yang mengurus masjid itu termasuk orang-orang yang jujur.


Sifat jujur dalam Al-Quran dinyatakan sebanyak 154 kali, sebagai siddiq. Siddiq adalah antara sifat-sifat yang dianugerahkan oleh Allah kepada nabi. Jujur termasuk akhlak yang paling mulia dan paling mudah untuk ditempuh. Jujur merupakan jalan mencapai kedudukan orang-orang mulia. Ia berperanan menjadi pembeza antara jalan orang munafik dan jalan orang beriman kerana asas keimanan adalah kejujuran dan asas kemunafikan adalah kedustaan. Tidak mungkin kedua-duanya menyatu, sebaliknya saling tarik menarik. Sahabat Rasulullah, Saidina Abu Bakar adalah contoh seorang yang jujur, sehingga digelarkan As-Siddiq atas kejujurannya yang ditandai dengan ketaatan penuh kepada Rasulullah dan disertai keikhlasan penuh kepada Allah.
Jujur bagi Allah merupakan kesaksian terhadap zatNya dengan keesaan dan seluruh pujian yang layak untuk zatNya. Adapun hakikat kejujuran pada hamba adalah keserasian antara yang tersembunyi dengan yang yang nampak. Jujur mempunyai enam tingkatan dan digunakan untuk enam makna antara lain:


Pertama - jujur dalam ucapan dan perbuatan
Jujur lisan/perkataan termasuklah semasa menyampaikan berita baik tentang masa lalu atau masa akan datang selain tepat dalam janji. Oleh itu, seorang hamba haruslah menjaga setiap lafaz yang terucap dari lidahnya dan tidak berbicara kecuali dengan ucapan yang paling jujur.
Kedua – jujur dalam niat dan kehendak
Ini biasa diraih dengan bersifat ikhlas kepada Allah dalam setiap tingkah laku dan gerakan. Sebaliknya apabila ia dicampuri oleh kepentingan peribadi maka kejujuran niat menjadi batal dan pelakunya bias disebut sebagai pembohong.
Ketiga – jujur dalam tekad
Kadang-kadang manusia bertekad melakukan amal perbuatan sambil berbicara dalam jiwanya bahawa dia akan berbuat kebajikan, misalnya bersedekah jika dikurniakan harta oleh Allah, atau akan berlaku adil jika diberi kuasa. Tekad seperti itu boleh muncul dari dalam diri sesiapa sahaja, maka jujurlah dalam tekad dan kekuatan yang ada dalam jiwa agar tidak lemah atau batal keinginan untuk mewujudkan.
Keempat – jujur dalam mewujudkan tekad
Hendaklah berlaku jujur dalam pembuktian tekad ketika ada kemampuan untuk melakukannya. Ini kerana jiwa manusia kadang-kadang berbolak-balik untuk melakukannya pada saat tertentu, namun tiba saatnya mula menunda-nunda.

Kelima – jujur dalam amal perbuatan
Iaitu tidak dusta dalam tingkah lakunya dengan tidak menampakkan adanya perbezaan antara yang lahir dan batinnya. Yazid bin al-Harith berkata: Apabila yang tersembunyi sama dengan
yang nampak, maka itu adalah adil, dan bila yang tersembunyi lebih baik dari yang nampak maka itu satu keutamaan, tetapi bila yang nampak lebih baik daripada yang tersembunyi maka itu satu pengkhianatan.
Keenam – jujur dalam mewujudkan perintah agama